>

Policijos rėmėjas – policijoje ar Lietuvos kariuomenėje netarnaujantis Lietuvos pilietis ar nuolat čia gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris aktyviais veiksmais savo noru padeda policijai saugoti viešąją tvarką ar kitaip užkerta kelią nusikalstamoms veikoms ir administraciniams nusižengimams.

Jūs galite tapti ir jaunuoju policijos rėmėju, jeigu Jums nuo 12 iki 18 metų, arba garbės policijos rėmėju, kuris švietėjiška, intelektine veikla, teisėkūros iniciatyvomis, idėjomis ir pasiūlymais padeda viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo srityje.

Asmeniui išklausius mokymo kursą ir išlaikius egzaminą, su juo pasirašoma 3 metų savanoriškos veiklos sutartis ir asmuo policijos įstaigos vadovo įsakymu įrašomas į policijos rėmėjų sąrašą. Laikoma, kad keliamos užduotys vykdomos aktyviai, jei policijos rėmėjas savanorišką veiklą vykdė ne mažiau kaip 48 valandas per vienerių metų laikotarpį. Be to, policijos rėmėjai ne rečiau kaip kartą per metus privalo išklausyti policijos įstaigos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išlaikyti egzaminą. Policijos rėmėju tapusiam asmeniui išduodamas pažymėjimas, atpažinimo ženklas, liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnus tel. +370 700 65726.

Policijos rėmėjų veiklą reglamentuoja:

Atnaujinimo data: 2023-11-26