2021-01-13

Žvilgsnis į Sausio 13-osios įvykius pareigūnų akimis

Šiais metais minimas garbingas atkurtos Lietuvos nepriklausomybės gynimo 30-metis, kuris visai policijos bendruomenei yra išskirtinės svarbos.

Pateiksime trijų skirtingų kartų policijos pareigūnų mintis apie tos dienos įvykius ir jų pamąstymus apie Sausio 13-osios svarbą.

Pareigūnas, tarnaujantis policijoje jau beveik 38 metus:
.... Tą naktį teko budėti komisariate. Kabinetas tuščias (visa technika išslapstyta mieste - namuose ir butuose), tik televizorius ir kriminalistinis lagaminas su fototechnika įvykių vietų apžiūroms. Vėlai vakare žiūriu televizorių ir matau TV studijose vaikštančius sovietų kareivius su automatais ir dabar prisimenu Eglės Bučelytės žodžius, kad sovietų kariai jau čia pat, ir... baltas mirgantis ekranas bei tyla.... Perėjau į kitą mūsų pastato pusę, kur langai į Jotvingių gatvę ir netrukus pamačiau paskubomis iš visų pusių skubančius ir bėgančius žmones prie centrinio pašto. Rinktis prie pašto pastato buvo išankstinis susitarimas kritiniu atveju. Manau, kad Sausio 13-oji – tai tikrai istorinė diena, kuri pakeitė visų mūsų gyvenimus. Begalinė pagarba žmonėms, kurie tą dieną paaukojo savo gyvybę gindami Lietuvos nepriklausomybę. Ačiū Jiems visiems ‒ mūsų laisvės gynėjams.
Didžiuojuosi, kad esame laisvi, gyvename nepriklausomoje valstybėje, galime tobulėti, išreikšti savo nuomonę, kalbėti gimtąja kalba .... Ir mes, dirbdami savo tiesioginį darbą, tais metais įnešėme savo kuklų indėlį įtvirtindami tėvynės siekius
...

18 metų atidavusio valstybės tarnybai asmens mintys:
1991 m. sausio 13 d. rytas namuose – per televizorių atsimenu rodomas Vilniaus televizijos bokšto prieigas, tankus, daugybę žmonių, stovinčių ir „kovojančių“ už mūsų visų ateitį, už mūsų laisvę.... Tėvai buvo labai sunerimę, neišleido tądien mūsų į mokyklą... Po to pamenu LAISVĖS aukų laidotuves... Man buvo 7 metai... Ta diena man visada asocijuojasi su mūšiu, kurį LIETUVA laimėjo prieš priespaudą, prieš neteisėtus kitos šalies veiksmus mūsų VALSTYBĖS atžvilgiu... Kiekvienais metais Sausio 13-oji nuolat viduje įkvepia dar labiau branginti ir mylėti savo vienintelę tėvynę LIETUVĄ, stengtis tarnybos metu savo pareigą atlikti kaip galima geriau...
Branginkime mūsų tėvynės laisvę, kurią taip sunkiai iškovojo mūsų tėvai, seneliai
...

Prieš 6 metus tarnybą policijoje pradėjęs jaunasis pareigūnas:
Sausio 13-oji – Taiki kova ir Vienybė. Ta diena man, yra pavyzdys, jog Vienybė yra galingesnis „ginklas“ negu tikrieji ginklai. Jėga yra vienybėje ir žmonių susitelkime.

Minint atkurtos Lietuvos laisvės 30-metį Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatas nuo sausio 13 d. iki vasario 16 d. bus apšviestas Lietuvos trispalvės spalvomis, prisimenant to meto įvykius, pagerbiant dalyvius ir atiduodant pagarbą.

Lietuvos policijos šūkis GINTI. SAUGOTI. PADĖTI. skambėjo tuomet, skamba šiandien ir skambės ateityje. Šios dienos kontekste Alytaus apskrities policija linki visiems susitelkimo, vienybės ir šviesaus žvilgsnio į rytojų.

Praėjusių metų Sausio 13-osios minėjimo akimirka