Struktūra ir kontaktai

Alvydas Jurgelevičius

Viršininkas

Įstaigos kontaktai

Informacijos tel. 8 700 60000
El. p. info@policija.lt

Ne darbo valandomis

Tel. 8 700 65600

El. p. alytausvpk.bud@policija.lt

Naujienos

Kovo 8 sveikinimas (2).png
2018 03 08
Gatvėse jūra gėlių

Pasveikintos ir maloniai nustebintos moterys dėkojo pareigūnams, linkėjo jiems sėkmės ir apgailestavo, kad kovo 8 – oji – tik kartą per metus.

DSC_0145.JPG
2018 03 06
Alytaus policijos laimikis: kanapių auginimo laboratorija Lazdijų r. vienkiemyje

Gyvenamo namo rūsyje ir ūkiniame pastate, rastos kruopščiai įrengtos patalpos kanapių daiginimui ir auginimui.

Apie FB.jpg
2018 03 06
Spauda apie mus

„Žmo­gus so­cia­li­nia­me tin­kle ga­li pa­ra­šy­ti bet ką, bet tam, kad tai bū­tų nu­si­kals­ta­ma vei­ka ar pa­žei­di­mas, tu­ri bū­ti vi­sa nu­si­kal­ti­mo ar­ba pa­žei­di­mo su­dė­tis. Jei­gu to nė­ra, va­di­na­si, nė­ra ir jo­kios at­sa­ko­my­bės. Ra­šy­ti ga­li kas ką no­ri, o ty­ri­mas at­skleis, ar tai te­bu­vo pokš­tas, ar tie­sa“, – pa­sa­ko­jo vir­ši­nin­kas.

Įvykių suvestinė

Atvirų durų diena Alytaus apskrities policijoje